Instrumenten

Zelfevaluatie

Om de drie jaar wordt een zelfevaluatie gehouden. Medewerkers geven op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria een oordeel over de school. Dit oordeel wordt voorgelegd aan een groep leerlingen en ouders. Zo ontstaat een vrij objectief beeld van de school.

Tevredenheidsenquêtes

Om de twee jaar worden onder de ouders, de leerlingen en het personeel zogenaamde tevredenheidsenquêtes gehouden. De afdeling Onderwijs en Kwaliteit van het stafbureau helpt de school deze enquêtes te organiseren en de resultaten te beoordelen. Op basis van de resultaten wordt het beleid bijgesteld.

Kwaliteitskaart

In november 2004 en februari 2007 bezocht de inspectie de school. De verslagen van deze bezoeken, de inspectierapporten zijn te vinden op internet: www.kwaliteitskaart.nl

Onderwijstijd

Door de overheid en de inspectie wordt steeds meer aandacht besteed aan de onderwijstijd en lesuitval. Lesuitval moet zoveel mogelijk worden bestreden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten lesuitval: gepland en ongepland. Geplande lesuitval is het geval bij vergaderingen en scholing en dergelijke. Op het Reviuslyceum worden vergaderingen praktisch alleen nog buiten schooltijd gehouden. Met scholing is dat niet altijd mogelijk.
Ongeplande lesuitval is vooral het gevolg van afwezigheid door ziekte. Op het Reviuslyceum is het ziekteverzuim laag: net 3%. Met ingang van de cursus 2010 - 2011 zullen, te beginnen in het eerste leerjaar, de lessen zoveel mogelijk worden waargenomen door de collega's waarbij de leerlingen digitaal werken aan het verbeteren van hun reken- en taalvaardigheden. In de daarop volgende jaren ook in hogere leerjaren. In de Tweede Fase zal bij kortdurende afwezigheid niet vervangen worden. De leerlingen hebben voldoende gelegenheden zelfstandig te werken onder andere in de mediatheek.